Verschil tussen psychische aandoeningen en mentale retardatie

Geestesziekte versus mentale retardatie

Geestesziekten en mentale retardatie verwijzen naar twee verschillende concepten met duidelijke verschillen daartussen. Daarom mogen psychische aandoeningen en mentale retardatie niet door elkaar worden gebruikt. Laten we eerst de twee termen definiëren. Geestelijke ziekte kan worden opgevat als een geestelijke gezondheidstoestand die het gedrag, de gedachten en emoties van een persoon verstoort. In de abnormale psychologie wordt aandacht besteed aan een breed scala aan psychische aandoeningen. Enkele voorbeelden van psychische aandoeningen zijn depressie, bipolaire stoornis, persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen, enz. Geestelijke achterstand verschilt nogal van psychische aandoeningen. Het kan worden opgevat als een aandoening waarbij het individu een lager IQ heeft en moeite heeft met de realiteit van het dagelijkse leven. Deze worden meestal op jonge leeftijd gediagnosticeerd, in tegenstelling tot bij de meeste psychische aandoeningen. Laten we door middel van dit artikel de verschillen tussen psychische aandoeningen en mentale retardatie onderzoeken.

Wat is psychische aandoening?

Zoals hierboven vermeld, kan een psychische aandoening worden gedefinieerd als een psychische aandoening die de gedachten, gedrag en emoties van een persoon beïnvloedt. Het creëert meestal een spanning in het individu waardoor hij niet meer normaal kan functioneren. Zo'n persoon kan veel stress hebben en moeite hebben met het functioneren als een gewoon persoon. Deze ziekte zal veranderingen teweegbrengen in zowel zijn persoonlijke als professionele leven.
Enkele veel voorkomende psychische aandoeningen zijn depressie, angst, persoonlijkheidsstoornissen zoals meervoudige persoonlijkheidsstoornis en andere psychische aandoeningen zoals obsessieve compulsieve stoornis, schizofrenie, eetstoornissen, paniekstoornissen, fobieën, enz.
De meeste psychische aandoeningen kunnen echter worden behandeld door middel van psychotherapie en medicatie. Psychologen geloven dat psychische aandoeningen meestal op volwassen leeftijd ontstaan ​​en niet in de kindertijd. Traumatische gebeurtenissen en bepaalde situaties kunnen echter ook bij kinderen leiden tot psychische aandoeningen. Een kind dat een traumatische gebeurtenis ondergaat, kan bijvoorbeeld worden gediagnosticeerd met een depressie.
Psychische aandoeningen kunnen door verschillende factoren worden veroorzaakt. Het zijn genetische factoren in welk geval het individu verschillende eigenschappen erft die de ziekte, omgevingsfactoren en chemische onevenwichtigheden in de hersenen veroorzaken. Geestelijke achterstand is echter heel anders dan geestesziekte.
Verschil tussen psychische aandoeningen en mentale retardatie

Wat is mentale retardatie?

Geestelijke retardatie is een aandoening waarbij het individu een lager IQ heeft en moeite heeft met de realiteit van het dagelijkse leven. Dit staat ook bekend als een verstandelijke beperking in de gezondheidssector. In een dergelijke situatie zijn de hersenen van het kind niet ontwikkeld tot het normale bereik, waardoor het moeilijk is voor het kind om te functioneren. Wanneer we spreken van mentale retardatie zijn er vier niveaus. Zij zijn,

  • Licht Matig Ernstig Niet gespecificeerd
Een persoon met een verstandelijke handicap kan moeite hebben met leren en spreken. Hij kan ook een handicap hebben bij fysieke en sociale activiteiten. Meestal kunnen deze worden gediagnosticeerd tijdens de kindertijd zelf.
Geestelijke achterstand kan worden veroorzaakt door ondervoeding, kinderziektes, trauma voor of tijdens de geboorte en genetische afwijkingen. Geestelijke retardatie kan worden behandeld met counseling en speciaal onderwijs, waardoor het individu de dagelijkse activiteiten aankan. Dit benadrukt dat psychische aandoeningen en retardatie niet als hetzelfde moeten worden beschouwd.
 Geestesziekte versus mentale retardatie

Wat is het verschil tussen psychische aandoeningen en mentale retardatie?

• Definities van psychische aandoeningen en mentale retardatie:

• Geestelijke ziekte kan worden gedefinieerd als een psychische aandoening die de gedachten, gedrag en emoties van een persoon beïnvloedt.
• Mentale retardatie is een aandoening waarbij het individu een lager IQ heeft en moeite heeft met de realiteit van het dagelijkse leven om te gaan.

• Leeftijdsgroep:

• Geestesziekte wordt meestal gediagnosticeerd bij volwassenen.
• Geestelijke achterstand wordt in de kindertijd zelf gediagnosticeerd.

• IQ:

• Geestelijke ziekte houdt geen lager IQ in.
• Geestelijke retardatie houdt een lager IQ in.

• Effecten:

• Geestesziekte beïnvloedt het gedrag, gedachten en emoties.
• Geestelijke achterstand beïnvloedt de cognitie en het intellect van de persoon.

• Leermoeilijkheden:

• Degenen met een verstandelijke handicap hebben moeite met leren en vertonen ook ontwikkelingsproblemen, maar deze kunnen niet worden gezien in het geval van een psychische aandoening.
Afbeeldingen met dank aan:

  1. Anguish door Porsche Brosseau (CC BY 2.0) Gezichtskenmerken van het ATR-X-syndroom door Filip em (CC BY 2.0)