Verschil tussen waan en hallucinatie

Waan versus hallucinatie
Menselijk gedrag is het resultaat van interactie van vele factoren zoals genetica, culturele invloeden, opvoeding en de stimulerende middelen die een persoon dwingen zich op een bepaalde manier te gedragen. Zolang een persoon zich gedraagt ​​volgens sociale normen en gewoonten, is er geen probleem voor anderen, maar wanneer zijn gedrag en acties niet synchroon lopen met de normen van de samenleving en hij vreemd en excentriek lijkt, wordt aangenomen dat hij lijdt aan psychische aandoening. Twee van deze psychische stoornissen zijn waanideeën en hallucinaties die vaak door mensen worden verward vanwege hun overeenkomsten. Dit artikel probeert de verschillen tussen waan en hallucinatie te benadrukken.
Waan
Waan is een psychische stoornis die een persoon dwingt om overtuigingen vast te houden die niet consistent zijn met de realiteit. Het is duidelijk voor iedereen dat de persoon verkeerde overtuigingen heeft, maar hij weigert gewoon uit zijn schijnwereld te komen. De meest voorkomende wanen zijn die van grootsheid en vervolging, hoewel er nog veel meer soorten wanen zijn. Een persoon kan plotseling beginnen te geloven dat hij de uitverkorene is en door God is gezonden om anderen te beheersen. Hij gedraagt ​​zich dienovereenkomstig en maakt zich niet druk over wat anderen over hem denken. Sommige mensen geloven dat ze superkrachten of super natuurlijke vaardigheden hebben en kunnen zelfs van een hoog gebouw springen denken dat er niets met hen kan gebeuren. Iemand die gelooft dat hij of zij niet kan worden geschaad, kan zelfs weggaan en in het verkeer lopen zonder verkeerslichten te volgen.
Wanneer een persoon lijdt aan een waanvoorstelling van vervolging, denkt hij dat alle anderen tegen hem samenzweren. Hij begint te geloven dat hij wordt gevolgd, zijn telefoons worden afgeluisterd en zijn activiteiten worden bespioneerd om een ​​plan te maken om hem te doden. De acties en het gedrag van zo iemand zien er misschien dwaas en vreemd uit, maar hij is ervan overtuigd dat hij de juiste dingen doet om niet gepakt te worden. Wanen ontstaan ​​door een onderliggend mentaal of neurologisch probleem. Als een persoon een waanidee heeft dat zijn vrouw een extra huwelijkse relatie heeft, is geen enkele hoeveelheid bewijs en overtuigend genoeg om hem te laten geloven dat zijn vrouw onschuldig is.
Hallucinatie
Als je een persoon ziet die zich op een bijzondere manier gedraagt ​​of reageert op stimuli die niet zichtbaar zijn voor jou, kun je er gerust van uitgaan dat hij onder invloed is van hallucinaties. Hallucinaties zijn valse waarnemingen en vinden plaats in afwezigheid van stimuli. De meeste hallucinaties zijn auditief en visueel van aard, zoals wanneer een persoon geluiden hoort en beelden te zien krijgt die voor niemand anders zichtbaar zijn. Een persoon onder hallucinatie kan met iemand praten alsof hij op hem reageert, hoewel er misschien niemand aanwezig is. Hallucinaties komen vaak voor bij mensen die medicijnen zoals LSD gebruiken waarvan bekend is dat ze de symptomen van hallucinaties veroorzaken. Mensen die LSD gebruiken, voelen dat ze reageren op een groter bewustzijn, hoewel het feit is dat ze symptomen van hallucinaties beginnen te voelen. Slachtoffers van deze psychische stoornis kunnen bekende en onbekende stemmen horen wanneer niemand anders ze ervaart. Hallucinatiesymptomen worden gevonden bij patiënten met schizofrenie en ook bij patiënten die door artsen als psychotisch worden gesynchroniseerd.